Üyeler & Ortaklıklar

Kentsel İnovasyon Araştırma Ekibi olarak gerek merkezi gerekse yerel yönetim organları, STK'lar, KOBİ'ler, Üniversiteler, Kurumsal Firmalar ve Sanayi ile aşağıdaki konu başlıklarında işbirliği yapıyoruz:

  • Araştırma Projelerinin ortak üretim süreçleri(TÜBİTAK, EU Horizon, Era-NET ve ilgili tüm dünya çapındaki fonlar),

  • Kentsel Veri Tabanı Üretimi ve İlgili Kentsel Oyuncularla Paylaşımı,

  • CO-OP, Erasmus vb. Modeller ile Çalışmak,

  • Kentsel Prototipler İçin Ar-Ge Süreci.


Bazı Üyelikler ve Ortaklıklar: