YTÜ UYGULAMALI KENT BİLİMİ VE KENTSEL İNOVASYON


TEMEL BİLGİLER:

PROGRAMIN HEDEFLERİ:

  • Disiplinlerarası bir altyapıya sahip (Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektronik/Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İletişim Tasarımı) araştırmacı ve sektörden uygulamacıların bir araya gelerek geleceğin kentlerine ve kent çalışmalarına ilgi duyan öğrencilere Türkiye ve Dünya’daki yeni gelişmelerle beraber teorik bilgi ve uygulama altyapısını sunmak,
  • Tüm kent aktörleri ile (kamu, özel sektör, STK vb.) ortak yenilikçi fikir tasarlama (co-production process) yöntemlerinin geliştirilmesi,
  • Uygulama kapasitelerini geliştirmek üzere yapılandırılmış ‘Kentsel İnovasyon Laboratuvarı’ ile desteklenen dinamik ve AR-GE tabanlı bir yüksek lisans eğitimi,
  • Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere çok mekanlı, çok boyutlu ve hacimli kentsel veriyi (nitel ve nicel) analiz edebilme becerisi kazandırmak (özellikle farklı sektörlerde çalışan ve kentsel veri analitiğine dayalı iş geliştirmelerde bulunan öğrenciler için kentsel enformatik alanında uzmanlık sağlayabilme),
  • Kentsel enformatik alanındaki zorunlu dersler ile programın üç temel kulvarları olan çevre ve iklim, dijital ekonomi ve toplum teknoloji bilim alanları ile çapraz kurguda BİT ve Hukuk alanlarından seçmeli ders havuzu bulundurması ve tüm bu derslerle gerçek bir kentsel problemin çözümüne yönelik bir proje hazırlanması becerisinin kazandırılması