Araştırma

TEMEL ARAŞTIRMA ALANLARI:

TAMAMLANMIŞ PROJELER:

  • Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi, 2017-2021,Tubitak 1003 Öncelikli Alanlar, 117K826
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimde Sayısal Uçurum Analizi: İstanbul Örneği, 2011-2015, YTU GEP, 2011-03-02-GEP02

DEVAM EDEN PROJELER:

  • Türkiye’de Yerel Yönetimler’e Yönelik Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Planı (“Sustainable Energy and Climate Action Plan”- SECAP) Yol Haritası Tasarım ve Uygulama Projesi, 2021 - 2023, İstanbul ENERJİ A.Ş
  • Sürdürülebilir Gıda Sisteminin Bir Bileşeni Olarak Organik Tarımın Mekânsal ve İlişkisel Analizi, 2022-2024, TUBITAK 1001, 122K020