Contact Us

Address:

YTU Uygulamalı Kent Bilimi ve Kentsel İnovasyon Anabilim Dalı Başkanlığı - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yıldız Campus, Besiktas - ISTANBUL

Tel: (+90) 212 383 2634

Email: urbaninnovation.ytu@gmail.com


Please do not forget to fill your e-mail address.